Thiết kế mặt bằng của tòa CT1 Chung cư A10 Nam Trung Yên do Handico làm Chủ Đầu tư, Được xây dựng trên lô đất A10 mặt đường Nguyễn Chánh, thuộc khu đô thị Nam Trung Yên

Xem thêm: Thiết kế CT2 Chung cư A10 Nguyễn Chánh

Mọi thông tin thắc mắc về Chung cư A10 Nam Trung Yên

Trưởng phòng Kinh doanh Handico

An Hòa : 0984 623 777 – 0912.746.683

Sau đây là Thiết kế mặt bằng của tầng điển hình và 6 căn hộ chi tiết

chung cư a10 nguyễn chánh Nam trung Yên-compressed

Căn số 1 - chung cư a10 nam trung yên
Căn số 1 – chung cư a10 nam trung yên
Căn số 2 - chung cư a10 nam trung yên
Căn số 2 – chung cư a10 nam trung yên
Căn số 3 - chung cư a10 nam trung yên
Căn số 3 – chung cư a10 nam trung yên
Căn số 4 - chung cư a10 nam trung yên
Căn số 4 – chung cư a10 nam trung yên
Căn số 5 - chung cư a10 nam trung yên
Căn số 5 – chung cư a10 nam trung yên
Căn số 6 - chung cư a10 nam trung yên
Căn số 6 – chung cư a10 nam trung yên
Căn số 7 - chung cư a10 nam trung yên
Căn số 7 – chung cư a10 nam trung yên
Căn số 8 - chung cư a10 nam trung yên
Căn số 8 – chung cư a10 nam trung yên
Căn số 9 - chung cư a10 nam trung yên
Căn số 9 – chung cư a10 nam trung yên
Căn số 10 - chung cư a10 nam trung yên
Căn số 10 – chung cư a10 nam trung yên
Căn số 11 - chung cư a10 nam trung yên
Căn số 11 – chung cư a10 nam trung yên