chung cư a10 nguyễn chánh Nam trung Yên-compressed

Thiết kế Mặt bằng Chung cư A10 Nam Trung Yên Tòa CT1 Tầng 4

Xem thêm: Thiết kế tòa CT1

Xem thêm: Thiết kế tòa CT2

Thiết kết Chung cư A10 Nam Trung Yên căn số 3
Thiết kết Chung cư A10 Nam Trung Yên căn số 3
Thiết kết Chung cư A10 Nam Trung Yên căn số 4
Thiết kết Chung cư A10 Nam Trung Yên căn số 4
Thiết kết Chung cư A10 Nam Trung Yên căn số 5
Thiết kết Chung cư A10 Nam Trung Yên căn số 5
Thiết kết Chung cư A10 Nam Trung Yên căn số 6
Thiết kết Chung cư A10 Nam Trung Yên căn số 6

Thiết kế Mặt bằng Chung cư A10 Nam Trung Yên Tòa CT1 Tầng 4