Thiết kế căn hộ số 6 tòa CT1 – CT2 Chung cư A10 Nam Trung Yên:

Ký hiệu căn hộ CH6: 72m2

Số phòng ngủ: 2 phòng ngủ

Diện tích căn hộ số 6: 72m2

Số lượng căn hộ số 6 trên 1 tòa: 33 căn

Diện tích sảnh: 3,1m2

Diện tích phòng khách + ăn : 18,5m2

Diện tích khu bếp: 5,7m2

Diện tích phòng ngủ 1: 15,1m2

Diện tích phòng ngủ 2: 12,2m2

Diện tích WC1: 3,8m2

Diện tích WC2: 3,2m2

Diện tích Loga 1: 3,2m2

Diện tích Loga 2: 3,1m2

Thiết kết Chung cư A10 Nam Trung Yên căn số 6
Thiết kết Chung cư A10 Nam Trung Yên căn số 6

Xem thêm : Thiết kế căn số 2 & 10

Xem thêm : Thiết kế căn số 3 & 9

Xem thêm : Thiết kế căn số 4 & 8

Xem thêm : Thiết kế căn số 5 & 7

Xem thêm : Thiết kế căn số 6

Mọi thông tin Chung cư A10 Nam Trung Yên

Trưởng phòng Kinh doanh Handico

An Hòa : 0984 623 777 – 0912.746.683