Danh sách các căn hộ đang giao dịch tháng 5 của chung cư A10 Nam Trung Yên – Hadico – 0984.623.777 Dự án sắp bàn giao nên quý khách vui lòng liên hệ sớm! Giá đã bao gồm VAT và bảo trì.
1: Tòa – CT1:
– Căn 409 diện tích 65.5m2, 2 PN giá 32tr/m (vào tên).
– Căn 1209 diện tích 65.5m2, 2 PN giá 32tr/m (VBCN).
– Căn 3510 diện tích 94,1m2, 3PN giá 29tr/m2 (VBCN).
– Căn 902 diện tích 94,1m2, 3PN giá 31.5 tr/m2 (VBCN).
– Căn 2611 diện tích 88,5m2, 3PN giá 30.5tr/m2 (VBCN).
– Căn 3202 diện tích 94,1m2, 3PN giá 31.5 tr/m2 (VBCN).
2: Tòa – CT2:
– Căn 405 Diện tích 60m2, 2PN giá 31tr/m2 (vào tên).
– Căn 501 diện tích 88,5m2, 3PN giá 30.5tr/m2 (VBCN).
– Căn 601 diện tích 88,5m2, 3PN giá 30.5tr/m2 (VBCN).
– Căn 1101 diện tích 88,5m2, 3PN giá 31tr/m2 (VBCN).
– Căn 1701 diện tích 88,5m2, 3PN giá 31tr/m2 (VBCN).
– Căn 3001 diện tích 88,5m2, 3PN giá 29tr/m2 (VBCN).
– Căn 3101 diện tích 88,5m2, 3PN giá 29tr/m2 (VBCN).
– Căn 3201 diện tích 88,5m2, 3PN giá 30tr/m2 (VBCN).
– Căn 3301 diện tích 88,5m2, 3PN giá 30tr/m2 (VBCN).
– Căn 3401 diện tích 88,5m2, 3PN giá 28tr/m2 (VBCN).
– Căn 3501 diện tích 88,5m2, 3PN giá 28tr/m2 (VBCN).
– Căn 3511 diện tích 88,5m2, 3PN giá 28.2tr/m2 (VBCN).
– Căn 2702 diện tích 94,1m2, 3PN giá 31.5 tr/m2 (VBCN).
– Căn 3402 diện tích 94,1m2, 3PN giá 28.4 tr/m2 (VBCN).
– Căn 3502 diện tích 94,1m2, 3PN giá 28.4 tr/m2 (VBCN).
– Căn 1603 diện tích 65,5m2, 2PN giá 31tr/m2 (VBCN).
– Căn 1609 diện tích 65,5m2, 2PN giá 31tr/m2 (VBCN).
– Căn 2509 diện tích 65,5m2, 2PN giá 29.5tr/m2 (VBCN).
– Căn 3409 diện tích 60,5m2, 2PN giá 27.8tr/m2 (VBCN).
– Căn 3509 diện tích 60,5m2, 2PN giá 27.8tr/m2 (VBCN).
– Căn 1610 diện tích 94,1m2, 3PN giá 31 tr/m2 (VBCN).
– Căn 710 diện tích 94,1m2, 3PN giá 30 tr/m2 (VBCN).
– Căn 1805 diện tích 60,5m2, 2PN giá 32tr/m2 (VBCN).
– Căn 1807 diện tích 60,5m2, 2PN giá 31tr/m2 (VBCN).
– Căn 2507 diện tích 60,5m2, 2PN giá 31tr/m2 (VBCN).
– Căn 1108 diện tích 102m2, 3PN giá 32 tr/m2 (VBCN).
– Căn 2004 diện tích 102m2, 3PN giá 32,5 tr/m2 (VBCN).
– Căn 3402 diện tích 94,1m2, 3PN giá 28,4 tr/m2 (VBCN).
– Căn 3502 diện tích 94,1m2, 3PN giá 28,4 tr/m2 (VBCN).
– Căn 3410 diện tích 94,1m2, 3PN giá 28 tr/m2 (VBCN).
– Căn 3510 diện tích 94,1m2, 3PN giá 28 tr/m2 (VBCN).
– Chi tiết xin liên hệ trực tiếp Phòng kinh doanh để nhận báo giá và tư vấn mua căn hộ:
-Ms: An Hòa 0984.623.777